Ελεάννα Λαμπάκη

Ελεάννα Λαμπάκη - Φιλόλογος

Στην ARTENS διδάσκει τους κύκλους σεμινάριων
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ & ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Η Ελεάννα Λαμπάκη γεννήθηκε και σπούδασε στην Αθήνα. Απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (1979), πτυχιούχος της Νομικής αλλά και της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (Κλασικό Τμήμα), ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια με την πολύπαθη ελληνική γλώσσα. Μεταφράστρια τεχνικών κειμένων από τα γερμανικά και λημματογράφος νομικών κειμένων στα φοιτητικά της χρόνια, αργότερα δικηγόρος από λάθος και φιλόλογος από πεποίθηση, τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια ασχολείται κατά κανόνα με τη γλωσσική επιμέλεια και τη διόρθωση κειμένων, καθώς επίσης και με την τεχνική επιμέλειά τους, και συνεργάζεται με εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς.