Project Description

Πολιτιστική Διαχείριση

Εισηγείται ο Γιάννης Πούλιος

Σεμινάριο Πολιτιστικής Διαχείρισης

Πλαίσιο, στόχοι, μοντέλα, σχεδιασμός, οργάνωση, εφαρμογές

Η πολιτιστική διαχείριση συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον πολλών νέων επιστημόνων και καλλιτεχνών, που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων των κοινωνικών, των ανθρωπιστικών επιστημών και όλου του φάσματος των παραδοσιακών και των νέων τεχνών, που βρίσκονται σε διάλογο με τις νέες τεχνολογίες. Αυτό το ενδιαφέρον ευνοήθηκε από τη διεύρυνση του αριθμού των μουσείων, των ιδιωτικών πολιτιστικών ιδρυμάτων και οργανισμών, της πολιτιστικής βιομηχανίας, των καλλιτεχνικών διοργανώσεων, των νέων πολιτιστικών πρακτικών και τεχνολογιών, καθώς και της διεύρυνσης του κοινού, που δείχνει ενδιαφέρον για τις καινοτομίες και τις εναλλακτικές συμμετοχικές πρακτικές.

Προκειμένου να εξετάσουμε το πλαίσιο, τους στόχους και τα μοντέλα πολιτιστικής διαχείρισης χρειάζεται, αρχικά, να συζητήσουμε τις εννοιολογήσεις του πολιτισμού και της κουλτούρας μέσα από την οπτική ορισμένων σύγχρονων θεωριών. Παράλληλα, να ρίξουμε φως στο περιβάλλον του ελληνικού πολιτισμικού και πολιτιστικού πεδίου, στους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς, ιδρύματα ώστε να διαπιστώσουμε τα θετικά και αρνητικά πρόσημα της ελληνικής πολιτιστικής πολιτικής και διαχείρισης. Η σχέση του αρχαίου με το σύγχρονο πολιτισμό, τα μουσεία, οι νέες τάσεις στις τέχνες, η βιωμένη κουλτούρα της καθημερινής ζωής είναι ορισμένα από τα αντικείμενα που θα πρέπει να διερευνηθούν.

Στη διάρκεια αυτής της διαδρομής θα συγκεντρώσουμε και θα αξιοποιήσουμε τις πηγές των πληροφοριών, ελληνικών και διεθνών, τους ιστότοπους, τις διεθνείς εικαστικές διοργανώσεις και εκθέσεις, τη βιβλιογραφία, τα συνέδρια και την σχετική αρθρογραφία.

Στη συνέχεια, θα περάσουμε στους τρόπους σχεδιασμού, οργάνωσης και εφαρμογών της πολιτιστικής διαχείρισης και σε μια ποικιλία παραδειγμάτων που θα περιλαμβάνουν διαφορετικά μεγέθη και είδη οργανισμών, διοργανώσεων, δικτύων και τομέων της πολιτιστικής βιομηχανίας και της οικονομίας του πολιτισμού. Παραδείγματα που θα περιλαμβάνουν διεθνείς πολυεθνικές διοργανώσεις, λ.χ. στο χώρο των εικαστικών τεχνών, των εκθέσεων, των φεστιβάλ, αλλά και την οργάνωση και διαχείριση οργανισμών, λ.χ. ενός σύγχρονου μουσείου τέχνης ή ακόμη, τη διοργάνωση μιας παρέμβασης στο δημόσιο χώρο, μιας έκθεσης ή ενός event, θα μας δώσουν την ευκαιρία να εφαρμόσουμε τους κανόνες ενός απαιτητικού σχεδιασμού. Με επίκεντρο τους πολιτιστικούς πόρους και την αξιοποίησή τους σε επίπεδο διαχείρισης κάθε παραδείγματος, θα έχουμε την ευκαιρία να διερευνήσουμε στη συνέχεια τους διαφορετικούς στόχους και τα διαφορετικά αποτελέσματα που συνεπάγονται τα διαφορετικά μοντέλα διαχείρισης.

 • Εννοιολόγηση του πολιτισμού και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις.
 • Ελληνική πολιτισμική πολιτική και διαχείριση.
 • Αρχαίος και σύγχρονος πολιτισμός, μουσεία, τέχνες, βιωμένη κουλτούρα της καθημερινής ζωής, πολιτισμικές πρακτικές.
 • Πηγές πληροφοριών, ελληνικών και διεθνών, προγράμματα σπουδών, ιστότοποι, βιβλιογραφία, συνέδρια, αρθρογραφία.
 • Πλαίσιο, στόχοι, μοντέλα διαχείρισης.
 • Πολιτισμικοί πόροι και η αξιοποίησή τους.
 • Σχεδιασμός, οργάνωση, εφαρμογές.
 • Παραδείγματα πολιτιστικών οργανισμών, θεσμών, διοργανώσεων, διαχείρισης των τεχνών, ΜΜΕ.
 • Πολιτιστική οικονομία (βιομηχανία).
 • Πολιτιστικά δίκτυα.
 • Η σχέση της πολιτιστικής διαχείρισης με την παραγωγή αναπαραστάσεων και τη διαμόρφωση πολιτισμικών ταυτοτήτων, πολιτειότητας. Πολιτισμικά δικαιώματα και πολιτισμική δημοκρατία.

Κλείνοντας, θα είμαστε σε θέση να δούμε πιο καθαρά το ευρύτερο πολιτισμικό πεδίο ως ένα ανάγλυφο πολλαπλών δρώντων, στοχεύσεων, συγκρούσεων, συμμαχιών, δικτυώσεων και συναρμογών που αποβλέπουν- μέσα από την πολιτική οικονομία των συμβόλων- να ισχυροποιηθούν στη διαμόρφωση των αναπαραστάσεων, των πολιτισμικών ταυτοτήτων και αυτού που αποκαλούμε συνολικότερα cultural citizenship. Παράλληλα, θα είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε εξαρχής ένα σαφές concept, με στόχους, μέσα, προδιαγραφές, σχεδιασμό και διαχείριση ώστε να μην διακινδυνεύσουμε την επιτυχία, ατομική και ομαδική.

Αυτή η γνώση θα μας προσφέρει τον μικρό και τον μεγάλο ορίζοντα της πολιτιστικής διαχείρισης, τη ματιά στο περιβάλλον και το focus στο σχέδιο που προωθούμε. Οι δύο ορίζοντες είναι αναγκαίοι, προκειμένου όχι μόνο να εργαστούμε σαν “μυρμήγκια διαχειριστές”, αλλά και σαν ονειροπόλοι νέων ιδεών, που όχι μόνο τις φαντασιώνουν και τις διατυπώνουν, αλλά και γνωρίζουν τον καλύτερο τρόπο να τις εφαρμόζουν και να τις δοκιμάζουν στην πράξη. Σε ένα περιβάλλον δημιουργικό, απαιτητικό και εξαιρετικά ανταγωνιστικό τα παραπάνω αποτελούν μεγάλη πρόκληση!

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δηλώσετε έγκαιρα το ενδιαφέρον σας για να εξασφαλίσετε την συμμετοχή σας σε συγκεκριμένα σεμινάρια, καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.
Με την συμπλήρωση και αποστολή της παρακάτω φόρμας θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σας.

Γιάννης Πούλιος
Γιάννης Πούλιος
Διδάσκει, ως μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει διδάξει επί σειρά ετών στο Σχολείο της UNESCO (Γραφείου Βενετίας) για «Ανανεώσιμη Ενέργεια και Διακυβέρνηση Ενεργειακής Επάρκειας σε Χώρους Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Ως αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη έχει συμβάλλει στη διοργάνωση εκθέσεων σύγχρονης τέχνης και συνεδρίων, ενώ έχει συνεπιμεληθεί την έκθεση «Rematerialising Culture» (Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Νοέμβριος–Δεκέμβριος 2014). ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εγγραφη τωρα!

Μάθε τα νέα της Artens!