Σεμινάριο Πολιτιστικής Διαχείρισης

Σεμινάριο Πολιτιστικής Διαχείρισης με τον Γιάννη Πούλιο στο κέντρο σεμιναρίων της Artens στην Αθήνα.