Σεμινάριο Πολιτιστικής Επικοινωνίας

Σεμινάριο Πολιτιστικής Επικοινωνίας με τον Άρη Ασπρούλη στο κέντρο σεμιναρίων της Artens στην Αθήνα.