Σεμινάρια για παιδιά και εφήβους στην Αθήνα. Κέντρο σεμιναρίων ARTENS.