Σεμινάρια για τις Τέχνες και τον Πολιτισμό στην Αθήνα. Σεμινάρια Πολιτιστικής Διαχείρισης, Σεμινάρια Ιστορίας της Συντήρισης, Σεμινάρια Πολιτιστικού Ρεπορτάζ, Σεμινάρια Επιμέλειας εκθέσεων. Κέντρο σεμιναρίων ARTENS.