Σεμινάρια ψυχολογίας στην Αθήνα. Κέντρο σεμιναρίων ARTENS.