Υπάρχει ένα μοναδικό σημείο στην λειτουργία των αισθήσεων το οποίο χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερο μηχανισμό και όταν το διασχίζουν οι άνθρωποι, δεν μπορεί να προβλεφθεί η επακόλουθη συμπεριφορά τους. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό;